Are Karlsen

 

FOREDRAGS- OG FORELESNINGSVIRKSOMHET

Forelesninger på flere forskjellige høyskoler (Høyskolen i Oslo og Akershus, Høyskolen i Vestfold, Høyskolen i Østfold, Høyskolen på Lillehammer).

 

Forelesninger for en rekke forskjellige kommuneledelser, habiliteringstjenester, PP-tjenester, barnevernsinstitusjoner og barneverntjenester

Forelesninger på en rekke ulike skoler, barnehager og foreldremøter forskjellige steder i landet.

Ledelse av mange større konferanser.

 

Nedenfor vises utvalgte konferansepresentasjoner. Eksempler på kompetanseområder, kurs/forelesninger/foredrag, informasjon om pris, etc. finnes under "Kompetanse og tjenester"

UTVALGTE KONFERANSEPRESENTASJONER

 

 

NAFO-seminaret (2015) Karlsen, A.: Atferdsproblemer: Gjør det som virker. Storefjell, 24.04.15.

 

NAFO-seminaret (2014) Karlsen, A og Isaksen, J.: Smarte virkemidler i arbeid med mennesker. Storefjell, 09.05.14.

 

NAFO-seminaret (2014) Karlsen, A., m. fl.: Atferdsanalytisk veiledning som forebyggingstiltak. Storefjell, 09.05.14.

 

NAFO-seminaret (2014) Karlsen, A.: Hvorfor gjør de det de gjøre. Funksjonelle analyser av barn og unges atferd. Storefjell, 07.05.14.

 

Nasjonal konferanse om forebygging og tidlig innsats (2013) Karlsen, A.: Hva kjennetegner virkningsfulle tiltak for barn i førskolealder? Tønsberg, 25.09.13.

NAFO-seminaret (2013): Karlsen, A.: En atferdsanalytisk kommune: Drøm eller virkelighet? Storefjell, 26.04.13.

NAFO-seminaret (2012) Karlsen, A.: Atferdsanalyse og politikk. Storefjell, 27.04.12.

NAFO-seminaret (2011) Karlsen, A.: Utbredelsen av atferdsanalyse i barnevernet. Storefjell, 14.05.11.

NAFO-seminaret (2011) Karlsen, A.: Formidling av atferdsanalyse. Storefjell, 14.05.11.

Hafjellseminaret (2011) Karlsen, A. og Isaksen, J.: Kjennetegn ved effektiv behandling/ opplæring. Hafjell, 05.05.11.

NAFO lokallagsseminar Glåmdal og Nes (2011) Karlsen, A. og Isaksen, J.: Barneoppdragelse basert på atferdsanalytiske prinsipper. Kongsvinger, 09.09.10.

NAFO-seminaret (2010) Karlsen, A. og Isaksen, J.: Kjennetegn ved effektiv behandling. Storefjell Høyfjellshotel, 06.05.10.

Bufetats Kvalitetskonferanse (2010) Karlsen, A.: Fremtidens barnevern. Quality Tønsberg Hotel (Oseberg), 25.03.10.

NAFO-seminaret (2009) Karlsen, A. og Isaksen, J.: Virkningsfull barneoppdragelse - Oppdragelse basert på atferdsanalytiske prinsipper for foreldre, barnehage og skoleansatte. Storefjell, 25.04.09.

Nasjonal lederkonferanse, Bufetat (2007) Karlsen, A.: Systematisk forbedringsarbeid basert på brukerundersøkelser, Sandefjord, 28.03.07.

Autismeforeningen i Nordland (2007) Karlsen, A.: Hvordan sikre barn med utviklingsforstyrrelser et optimalt tilbud. Mosjøen, 22.-23.03.07.

 

4th Quality Conference for Public Administrations in the EU - 4QC (2006) Karlsen, A.: Implementation of CAF in the regional offices for Welfare and Protection of Children and Families. Tampere, Finland, 28.09.06.

FO Vårkonferanse (2006) Karlsen, A.: Systematisk forbedringsarbeid basert på brukerundersøkelser. Tønsberg, 27.04.06.

R-BUP Fagtorg (2005) Karlsen, A.: Introduksjon av kvalitetsmodellen Common Assessment Framework (CAF) for vurdering av kvalitet og brukermedvirkning i institusjoner og tiltak. Lillehammer, 25.11.05.

Autismeforeningen i Nordland (2005) Karlsen, A.: Hvordan sikre barn med utviklingsforstyrrelser et optimalt tilbud?: Fokus på effektive opplæringsmetoder. Nordlandssykehuset, Bodø, 22.-23.09.05.

NAFO-seminaret (2005) Karlsen, A.: Suksessfull inkludering krever effektiv metodikk: Inkludering av barn med utviklingsforstyrrelser i barnehager og skoler. Storefjell, 07.05.05.

Nasjonal Autismekonferanse (2004) Karlsen, A.: Ulike intervensjonsformer for barn med autisme, med fokus på tidlig og intensiv opplæring, basert på anvendt atferdsanalyse. Sandefjord Park Hotell, 10.-11.11.04

NAFO lokallag Nes og Glåmdal (2004) Karlsen, A.: Inkludering og tilrettelegging for barn med spesielle behov, i barnehager og skoler. Skarnes, 14.10.04.

FO Høstkonferanse. Sosialt arbeid i keiserens nye klær (2004) Karlsen, A.: Barn med medfødte funksjonshemminger.Quality Hotell Tønsberg, 04.10.04.

Vidensenteret for Autisme (2004) Karlsen, A.: ABA i praksis – ABA i opplæring av små børn med autisme. Danmark: Vidensenteret, 09-10.09.04.

 

NAFO-seminaret (2003) Karlsen, A.: Opplæring av barn med autisme: Hvor kommer vi fra, hvor står vi, og hvor går veien videre?Storefjell, 10.05.03.

ABA 28th Annual Convention (2002). Eikeseth, S., Karlsen, A., Dhaliwal, S., & Hayward, D.: Initial Stages of the UCLA Reading and Writing Program. Presented by Eikeseth, Toronto, 28.05.02.

NAFO-seminaret (2002) Tidlig Intervensjons Symposium. Karlsen, A.: Når talespråk uteblir, må et alternativ etableres: En studie av ordbildematching under to ulike betingelser. Storefjell, 10.05.02.

Autismeforeningen i Norge, Buskerud Fylkeslag, konferanse (2001) Karlsen, A.: Hva er tidlig og intensiv opplæring?. Teoretisk bakgrunn og historie, opplæringsområder, språkopplæring, foreldresamarbeid og etikk. Drammen, 16.11.01.

NAFO-seminaret (2000) Baasland, T., Andersen, M. V. & Karlsen, A.: Opplæring av et barn med diagnosen Non Ketotisk Hyper Glysinemi. Storefjell, 14.05.00.

NAFO-seminaret (1998) Karlsen, A.:Case-studie av barn med infantil autisme: Tre-års intensiv en-til-en opplæring i barnehage. Storefjell.

NAFO-seminaret (1997) Karlsen, A.: Hvordan forbedre lekferdigheter hos barn med autisme?: Eksemplifisert med et opplæringsprogram på symbollek hos en fem år gammel gutt. Storefjell.

National Autistic Society, UK, University of Sunderland, Durham Conference: Therapautic Intervention in Autism, Perspectives from Research & Pratice (1996) Karlsen, A. & Taylor, D.: Workshop Based Intensive Behavioural Treatment in Pre-School Autistic Children. Durham, UK: 02.04.96.

 

 

 

Kontakt:

 

Adresse:

 

Thorbjørnsensgt. 10

3188 Horten

 

Telefon:

 

91137727

 

E-post:

 

arekar@online.no

 

Internett:

 

www.pedagogikk.no