Are Karlsen

 

FUNKSJONELLE ANALYSER

 

Analyse av atferd er vesentlig for å ”finne ut hvorfor vi gjør det vi gjør”. Ved analyse av atferd undersøker en i hvilke sammenhenger ulike typer atferd forekommer. Det er blant annet vesentlig å finne ut hva som skjer i forkant og hva som skjer i etterkant av atferden vi analyserer. En slik analyse ser på funksjonelle forhold ved atferden.

 

Funksjonelle analyser er kjernen i anvendt atferdsanalyse. Gjennom funksjonelle analyser kartlegger en atferdens sammenheng med omgivelsene før en setter i verk tiltak basert på analysene.

 

 

Bokkapittel om funksjonelle analyser:

 

Fra boka Innføring i Atferdsanalyse av Jørn Isaksen og Are Karlsen.

 

Kapittelet inneholder en enkel beskrivelse av hva funksjonelle analyser er, ulike typer og eksempler på hvordan de kan anvendes.

 

Les kapittelet

 

 

Intervju om funksjonelle analyser

 

Lars Jørgensen og Rolf Magnus Grung fra Høyskolen i Oslo og Akershus har laget et intervju med meg om funksjonelle analyser.

 

Intervjuet handler om hva funksjonelle analyser er og om hvordan de kan brukes.

 

Hør intervjuet

 

 

Kort presentasjon av funksjonelle analyser

 

Presentasjonen "Hvorfor gjør de det de gjør? - Funksjonelle analyser av barn og ungdoms atferd" fra NAFO-seminaret 2014.

 

Presentasjonen peker på den store utfordringen det er at alt for få anvender funksjonelle analyser.

 

Se presentasjonen

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

Adresse:

 

Thorbjørnsensgt. 10

3188 Horten

 

Telefon:

 

91137727

 

E-post:

 

arekar@online.no

 

Internett:

 

www.pedagogikk.no