Are Karlsen

 

KOMPETANSE OG TJENESTER

 

Har spesiell kompetanse i forhold til:

 

 • Forebygging og tidlig innsats
 • Barneoppdragelse
 • Atferdsanalyse/læringsteori
 • Atferdsproblemer

 

Har spesielt fokus på at tiltak skal være virkningsfulle. Valg av tiltak skal være basert på forskningsbasert viten, ikke på personlige preferanser eller ideologi.

 

Holder kurs/forelesninger/foredrag for blant annet:

 

 • Kommuneledelser
 • Høyskoler
 • Barnehager og skoler
 • Barnevernsinstitusjoner
 • Habiliteringstjenester
 • Frivillige/private/firmaer
 • Andre fagmiljøer

 

Eksempler på foredrag

 

 • Foredrag om positiv og virkningsfull barneoppdragelse Pdf
 • Mennesklig og samfunnsøkonomisk nytte av forebygging og tidlig innsats Pdf
 • Innføring i atferdsanalyse Pdf
 • Kjennetegn ved virkningsfull opplæring/behandling Pdf

 

Pris og garanti

 

Pris avtales i forkant. Avhenger av oppdragsgivers betalingsevne, antall detagere, varighet og reisevei.

 

For alle foredrag gjelder følgende:

 • Om deltagerne og/eller arrangør mener at foredraget ikke holder forventet kvalitet faktureres det ikke for foredrage

Kontakt:

 

Adresse:

 

Thorbjørnsensgt. 10

3188 Horten

 

Telefon:

 

91137727

 

E-post:

 

arekar@online.no

 

Internett:

 

www.pedagogikk.no