Are Karlsen

 

TOLV KJØREREGLER FOR EN POSITIV BARNEOPPDRAGELSE

 

Fra boka Foreldrelappen,

av Are Karlsen og Jørn Isaksen

 

 

1. Gi barnet mye ros, også for dagligdagse ting. Gi alltid minst fem ganger så mange positive som korrigerende kommentarer i løpet av en dag (5–1-regelen).

 

2. Gi korrigerende tilbakemeldinger rettet mot den negative atferden, ikke mot barnet. Gi konsekvenser på en rolig og kontrollert måte.

 

3. Behold roen når barnet gjør uønskede handlinger for å få oppmerksomhet. I mange tilfeller er ingen reaksjon den beste reaksjon.

 

4. Sett av nok tid til dagligdagse gjøremål sammen med barnet.

 

5. Følg opp beskjeder og regler konsekvent, ikke gi etter for å unngå bråk.

 

6. Innfør gode rutiner. Det forebygger problemer.

 

7. Ansvarliggjør barnet ditt. La barnet få ansvar for enkle oppgaver.

 

8. Prøv alltid å avslutte dagen på en hyggelig måte.

 

9. Stimuler barnet til læring. Barn lærer hele tiden, og gjennom stimulering kan du påvirke hva og hvor mye barnet lærer.

 

10. Lek og le med barnet ditt, men le aldri av barnet.

 

11. Gi barnet gode forklaringer.

 

12. Vær et forbilde. Barn gjør som du gjør, og ikke som du sier.

 

 

 

Kontakt:

 

Adresse:

 

Thorbjørnsensgt. 10

3188 Horten

 

Telefon:

 

91137727

 

E-post:

 

arekar@online.no

 

Internett:

 

www.pedagogikk.no