Are Karlsen

 

UTDANNING

 

2003: Høyskolen i Vestfold: Videreutdanning i prosjektledelse

 

2002: Universitetet i Oslo: Hovedfag i helsefag (Cand. San.)

 

1996: Universitetet i Oslo: 1. avdeling - spesialpedagogikk

 

1996: Høyskolen i Vestfold: Høyskolekandidat i øk. og adm. fag

 

1994: Oslo og Akershus Vernepleierhøyskole: Vernepleierutdanning

 

1987: Larvik Gymnas: Allmenne fag/idrettsfag

Kontakt:

 

Adresse:

 

Thorbjørnsensgt. 10

3188 Horten

 

Telefon:

 

91137727

 

E-post:

 

arekar@online.no

 

Internett:

 

www.pedagogikk.no